نیکی هیلی باردیگر ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات همیشگی خود درباره نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران را تکرار کرد.

ادامه مطلب

view:47 منبع: فارس - 4 ماه پیش