نیکی‌ هیلی: برخي کشورها به ايران اعتراض نمي‌کنند زيرا نگران برجام هستند مصمم به تغییر برجام هستیم

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد این کشور مصمم به تغییر مفاد توافق هسته ای ایران است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: انتخاب - 9 ماه پیش