نیود انضباط در بخش مالی و نیروی انسانی شهرداری آبادان

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: شهرداری آبادان به صورت گسترده از انضباط در بخش مالی و نیروی انسانی برخوردار نیست.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش