نیمی از تهرانی ها آب خوردن ندارند!

مسئولان پایتخت اعلام کردند به زودی نیمی از تهرانی ها فاقد آب شرب می شوند.!

ادامه مطلب

view:55 منبع: 598 - 7 ماه پیش