نیاز 4800 میلیارد ریالی نوسازی بافت فرسوده در آذربایجان غربی

شهردارآنلاین: رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: برای نوسازی بافت فرسوده در شهرهای مختلف استان، توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی و مرمت بافت تاریخی شهرهای استان، چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: شهردار انلاین - 8 ماه پیش