نیاز کشور به اقتصاد دانایی‌محور

تهران- ایرنا- در هر کشوری موتور محرکه توسعه یافتگی، نتیجه عمل و فکر نخبگان آن کشور است. نخبه کسی است که در جامعه ملی، از توانایی برتر برای مدیریت و هدایت آن جامعه در بخش ‌های مشخص بهره‌ مند است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش