نگـاه «حلقه تـرامپ» بـه روسیه و برجـام

راشا تودی، سایت نزدیک به کرملین به نقل از منابع نزدیک به ترامپ مدعی شد که ترامپ دستور داده است روسیه از لیست اولویت‌های تهدیدات آمریکا خارج شود.

ادامه مطلب

view:134 منبع: تعامل - 1 سال پیش