نگرانی از رشد "کاله دوم" در فرانسه

خشونت، مصرف بیش از حد الکل و تجاوز به اخبار روزانه مردمی تبدیل شده که در کمپ غیرقانونی مهاجران در شهر "متز" در شمال شرقی فرانسه که به "کاله دوم" معروف شده، زندگی می‌کنند.

ادامه مطلب

view:95 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش