نگرانی آمریکا از تداوم بن بست در بحران قطر

وزارت امور خارجه آمریکا با دعوت کشورهای مرتبط با بحران قطر به گفت‌وگو، تداوم این بحران را نگران کننده دانست. وزارت خارجه آمریکا از وساطت کویت در بحران قطر حمایت کرد و خواستار تداوم آن شد.

ادامه مطلب

view:95 منبع: پارس - 1 سال پیش