نکونام دوباره استعفا داد و به تهران باز گشت

نکونام، چند هفته‌ قبل هم از هدایت خونه به خونه استعفا داده بود، اما پس از صحبت با مالک این باشگاه به کارش ادامه‌ داد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: انتخاب - 11 ماه پیش