نوسازی 1500دستگاه تاکسی فرسوده درسال گذشته

عزتی گفت:دریک سال و نیم گذشته بیش از1500دستگاه تاکسی فرسوده باعمر بیش از10سال نوسازی شده است که این اقدام درچندسال گذشته بی‌سابقه بوده است.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش