نوسازی 12 هزار اتوبوس فرسوده با سرمایه گذاری چین، ایتالیا و کره تردد حدود 9 هزار کامیون فرسوده در کشور

معاون سازمان محیط زیست گفت: حدود ۱۲هزار اتوبوس فرسوده داریم که قرار است با سرمایه گذاری چین، ایتالیا و کره نوسازی شوند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش