نوسازی شبکه آبرسانی و انتقاد از تامین اعتبارات این حوزه از مشترکان

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای بوشهر با تاکید بر نوسازی شبکه آبرسانی و انتقاد از تامین اعتبارات این حوزه از مشترکان گفت: هزینه نوسازی شبکه آبرسانی استان بوشهر باید از اعتبارت دولتی تامین شود.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش