نوسازی بافت فرسوده جنبه سیاسی دارد به سمت تولید بافت فرسوده رفته‌ایم

بصیرت با بیان اینکه به نوعی به سمت تولید بافت فرسوده رفته‌ایم، گفت: باید در مقابل تولید مجدد بافت فرسوده ایستادگی کنیم.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش