نوسازی بافت فرسوده از سیروس تهران آغاز شد

ترابر نیوز: عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی­ شهری ایران با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی در محله‌های پایلوت در تهران افزود: در محله سیروس یک طرح ۹۸ واحدی را با شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن به عنوان شرکت توسعه گر آغاز کردیم که در حال حاضر­ در حال انجام است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: ترابر نیوز - 4 ماه پیش