نوسازی۵۹۰ مسکن دربافتهای فرسوده مازندران

شهردارآنلاین: مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه چهارهزار و ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان وجود دارد گفت: امسال ۵۹۰ واحد نوسازی شده است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: شهردار انلاین - 6 ماه پیش