نوزاد هفت ماهه زنده به گور شد اما زنده ماند! عکس

یک نوزاد پس از اصابت 14 ضربه چاقو زنده به گور شد ولی به طور معجزه آسایی زنده ماند.

ادامه مطلب

view:156 منبع: فردا - 2 سال پیش