نوزاد زنده به گور شده زنده ماند!

یک نوزاد پس از اصابت 14 ضربه چاقو زنده به گور شد ولی به طور معجزه آسایی زنده ماند.

ادامه مطلب

view:189 منبع: شفاف نیوز - 2 سال پیش