نوبخت حرف آخر را در مورد یارانه نقدی زد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.

ادامه مطلب

view:43 منبع: خبر انلاین - 10 ماه پیش