نهضت احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید در کشور شکل بگیرد

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: دولت های گذشته و فعلی کارنامه خوبی در احیا و نوسازی بافت های فرسوده ندارند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش