نمونه گیری ژنتیکی از خانواده ۲۸ خدمه نفتکش سانچی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:​ نمونه ژنتیکی از خانواده ۲۸ خدمه نفتکش سانچی گرفته شده است و انتقال پیکر جانباختگان از چین به منظور تطبیق DNA را درخواست کرده ایم .

ادامه مطلب

view:33 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش