نمایندگان مجلس در برابر اقدامات مسئول ارشاد لرستان سکوت نکنند

حجت الاسلام ارزنده گفت:متاسفانه اقدامات مسئول اداره ارشادلرستان در جهت تیشه زدن به ریشه اسلام وانقلاب است ونمایندگان استان نباید در برابر این اقدامات سکوت کنند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش