نمایندگان ایران صاحب کرسی‌های بین‌المللی شدند

مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوه‌نوردی از شنبه 24 مهر در بریکسل ایتالیا با حضور قریب به اتفاق کشورهای عضو آغاز شد.

ادامه مطلب

view:141 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش