نمایشگاه مشهد دوست داشتنی نقش مهمی در معرفی تاریخ و هویت مردم مشهد دارد

نمایشگاه مشهد دوست داشتنی می تواند نقش بسیار مهمی را در معرفی تاریخ و هویت مردم مشهد در سالی که این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است ایفا کند.

ادامه مطلب

view:148 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش