نقص فنی هواپیمای مسافربری را به فرودگاه مشهد بازگرداند

مشهد- ایرنا- پرواز شماره 6221 شرکت هواپیمایی تابان در مسیر مشهد به تهران روز شنبه 25 دقیقه پس از پرواز به دلیل نقص فنی به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بازگشت.

ادامه مطلب

view:220 منبع: ایرنا - 1 سال پیش