نقص امنیتی اینتل متوجه گوگل نمی‌شود

ایتنا- شاید اشکالات ملت‌داون و اسپکتر، به انگیزه‌ای برای ایجاد تغییرات در دی.ان.ای صنعت نیمه رسانا و نحوه طراحی معماری تراشه تبدیل شوند.

ادامه مطلب

view:36 منبع: ایتنا - 10 ماه پیش