نقش شبکه‌های استانی در روشنگری افکار عمومی

رئیس رسانه ملی، جایگاه شبکه‌های استانی را در ایجاد انسجام ملی و مقابله با جنگ نرم دشمن، اثرگذار و مهم دانست.

ادامه مطلب

view:10 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش