نقشه شوم قتل شوهر بسکتبالیست در پرونده سیاه یک زن تصاویر

زن بسکتبالیست معروف آمریکایی که با استخدام آدمکش وهمکاری مرد مورد علاقه اش ،دسیسه قتل هولناک شوهرش را طراحی واجرا کرده بود پای میزمحاکمه ایستاد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش