نقشه جدید دشمن ایجاد فاصله بین نظام و مردم است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه دشمن به این نتیجه رسیده تا زمانی که مردم پشت ولایت ایستاده اند نظام آسیب نخواهد دید، گفت: دشمن نقشه جدیدی کشیده تا بین نظام و مردم فاصله ایجاد کند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش