نقره پرش با نیزه بر گردن بنی آدم

محمد بنی آدم پرنده کشورمان به مدال نقره پرش با نیزه رسید.

ادامه مطلب

view:44 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش