نقره پرش با نیزه بر گردن بنی آدم

محمد بنی آدم پرنده کشورمان به مدال نقره پرش با نیزه رسید.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش