نقدی بر دنیای فکری حجاریان ها

" تز تشکیل هسته سخت در واقع تشکیل شورایی انتصابی و غیردموکراتیک و متصلب از تعداد معدود اصلاح طلب گفتمانی است که به هر دلیلی امکان حضور در دولت نداشتند. - به گزارش و.. را بپذیرد. به همه اینها، کمی ایرانیت هم اضافه کنید. این پیشنهاد خود اوست. اصلاحات ترکیبی از کمی سکولاریسم، کمی جمهوریت و کمی ایرانیت! اما می خواهم این خمیرمایه فکری و گفتمانی اصلاحات را اندکی محک داده و ورز دهیم. یکم. نوسازی و توسعه سیاسی تئوری توسعه، منبع خبر: پارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:31 منبع: قطره - 4 ماه پیش