نفوذ فکر «داعش» ما را هم تهدید می‌کند تخریب علمای بزرگ اهل سنت، اشتباه راهبردی است به اسم نقد داعش، نباید اهل سنت را تخریب کرد

استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: باید از نقد تخریبی عالمان قدرتمند اهل سنت مانند مولوی عبدالحمید اجتناب کنیم، زیرا این کار فقط دو نتیجه دارد یا باعث دین‌گریزی جوانان سنی می‌شود یا آنها را به سوی تکفیر سوق می‌دهد.

ادامه مطلب

view:91 منبع: فارس - 1 سال پیش