نفس تازه در جنگل های استان زنجان

درختان سر به فلک کشیده جنگل های پیرامون برخی از روستاهای دور افتاده زنجان این روزها نفس تازه ای می کشند .

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش