نفرات برتر کنکور چه کسی را بهترین مشاور تحصیلی دانسته‌اند؟

به نظر شما چند درصد از دانش آموزان شهر تهران و رتبه های زیر هزار کنکور کل کشور؛ داشتن مشاور تحصیلی را برای موفقیت در آزمون سراسری مؤثر دانسته اند؟ آیا این دانش آموزان ممتاز از کلاس ها یا بسته های کمک آموزشی کنکور نیز استفاده می کرده اند؟

ادامه مطلب

view:153 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش