نفتکش آتش گرفته ایرانی به مرزهای آبی ژاپن نزدیک شده است احتمال زنده ماندن پرسنل نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است. این در حالی است که کارشناسان هنوز…

ادامه مطلب

view:27 منبع: ویستا - 10 ماه پیش