نعمت زاده: دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست جزئیات موافقت نامه ایران و تایلند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا همه مساله معامله دلاری ایران را حل نمی کند اما به طور قطع یک تحول رو به جلوست.

ادامه مطلب

view:132 منبع: آفتاب - 1 سال پیش