نظریه مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی به جامعه اسلامی محدود نمی شود

رئیس قرارگاه باقرالعلوم ناجا : تمدن نوین همواره با تغییرات واقع شده در جامعه همگام است و توسعه جهانی را مورد نظر قرار می دهد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش