نظارت 80 گروه بهداشت محیط بر فعالیت هیئت‌های عزاداری در مشهد مورد مسمویت غذایی گزارش نشده است

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سطح شهر مشهد 80 گروه بازرسی بهداشت محیط در ایام ماه محرم بر فعالیت اماکن برپایی عزاداری از جمله مساجد، هیئت‌ها، خیمه‌ها و ایستگاه‌های توزیع نذورات نظارت دارند.

ادامه مطلب

view:63 منبع: تسنیم - 1 سال پیش