نظارت بر مدیران مدارس بیشتر شود تبانی برخی از مدیران مدارس با تولیدکنندگان پوشاک

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پوشیدن لباس فرم در مدارس اختیاری است اما متأسفانه این موضوع در مدارس ما حالت اجباری پیداکرده و بنده شاهد بودم که مدیران مدارس برای بحث لباس با کارگاه‌های تولیدی تبانی کرده‌اند.

ادامه مطلب

view:56 منبع: تسنیم - 1 سال پیش