نظارت برمراکز عرضه نهال در کرمان

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: نهال‌های مورد نیاز در شهر کرمان با نظارت کامل توزیع می شود.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش