نصب صندوق الکترونیکی فروش تا پایان دی ماه

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مودیان مالیاتی تا پایان دی 96 فرصت دارند نسبت به درخواست تخصیص شماره شناسه صندوق الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

ادامه مطلب

view:73 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش