نشست خبری ظریف با خبرنگاران ایرانی پس از کمیسیون مشترک برجام

وزیر امور خارجه کشورمان پس از نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه کشورهای طرف برجام، در نشستی با حضور خبرنگاران ایرانی به ارائه نتایج دیدارهایش در وین پرداخت.

ادامه مطلب

view:34 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش