نشست خبري سرمربیان استقلال خوزستان و سپیدرود

سرمربی سپیدرود گفت : تساوی خانگی برابر استقلال خوزستان برای ما شکست بود.

ادامه مطلب

view:5 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 هفته پیش