نشستی برای بازآفرینی بافت های فرسوده ی مهاباد

ستاد بازآفرینی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی مهاباد تشکیل جلسه داد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش