نشستی برای بازآفرینی بافت های فرسوده ی مهاباد

ستاد بازآفرینی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی مهاباد تشکیل جلسه داد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش