نشرچاپ و انتشار مجازی کتاب های شهرداری تهران تصویب شد

دهمین جلسه شورای چاپ و نش برگزار شد که در طی آن جایگزینی شیوه‌های نوین نشر به منظور صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست به تصویب این شورا رسید.

ادامه مطلب

view:51 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش