نخستین گروه ایرانی وارد مدینه شدند استقبال معاون وزیر حج عربستان

نخستین گروه زائران ایرانی، با استقبال معاون وزیر حج و عمره کشور عربستان به شهر مدینه وارد شد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: نامه نیوز - 1 ماه پیش