نخستین گام رونق اقتصادی مبارزه با فساد اداری است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولین گام برای رونق اقتصادی مبارزه با فساد بوده که ریشه در فقر و آسیب‌های اجتماعی دارد. پ

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش