نخستین فرآورده پزشکی مورد مصرف انسانی موسسه رازی در وزارت بهداشت ثبت شد

معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی از ثبت نخستین فرآورده پزشکی مورد مصرف انسانی موسسه رازی را در وزارت بهداشت خبر داد.

ادامه مطلب

view:53 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش