نخستین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات

طبق مصوبه نخستین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات که عصر امروز در ساختمان معاونت مطبوعاتی تشکیل شد، تکلیف شرکتهایی که با ارز دولتی سفارش واردات کاغذ را ثبت کرده اند مشخص می شود.

ادامه مطلب

view:6 منبع: پارس - 3 ماه پیش