نخبگان افغانستانی فیلم «شنل» را درست ندیده اند قهرمان فیلم من افغانستانی است

کارگردان فیلم سینمایی «شنل» در واکنش به انتقادات نخبگان افغانستانی از این فیلم گفت: من فیلمی علیه ایرانیان ساخته ام و شخصیت اصلی ضد قهرمان من یک ایرانی است.

ادامه مطلب

view:53 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش